Privacybeleid

Algemeen

De website die u bezoekt wordt beheerd door ’t Smaeck Instituut B.V., hierna te noemen SMAECK. Wanneer in de tekst gesproken wordt over ”Wij” , betekent dit de webmaster en de eigenaar van de website en internet domeinnaam.

Door toegang te zoeken tot de site van SMAECK accepteert u dat u bent gebonden aan deze algemene voorwaarden. Om op de hoogte te blijven dient u deze dus telkens opnieuw door te lezen.

Informatie                                                   

Alle informatie getoond op deze website, waaronder beeldmateriaal, teksten, grafisch materiaal, handelsnamen of merkenuitingen zijn eigendom van of in licentie bij SMAECK. Deze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SMAECK. 

Deze website heeft enkel informatieve doeleinden. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan voorkomen dat de informatie op deze website weergegeven, niet volledig of onjuist is.

Geen enkele onzorgvuldigheid, spelfout of andere vergelijkbare fout, van welke aard dan ook, kan aan SMAECK worden tegengeworpen. SMAECK heeft geen invloed op en is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze informatie. SMAECK garandeert niet dat de informatie op de website, waaronder de informatie van derden, beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar, juist en/of volledig is. Evenmin garandeert SMAECK dat de website correct en/of ononderbroken functioneert en/of ononderbroken toegankelijk zal zijn.

Wijzigingen

SMAECK kan ten alle tijden kleine wijzigingen in de recepturen van haar producten doorvoeren. Dit betekent dat de vermelde ingrediëntendeclaraties, voedingswaarden en allergenen gewijzigd kunnen worden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Links naar andere websites

Deze website kan links en/of referenties bevatten naar andere websites en informatie die worden aangeboden en/of beheerd door derden.

Privacy

Wanneer u contact met ons opneemt, zal u gevraagd worden om een formulier in te vullen dat vraagt om uw naam, e-mailadres en andere relevante informatie voor het verwerken van uw reactie. Wij delen geen gegevens met vertrouwde partners of derden. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt. De registratie en het beheer van uw gegevens vinden plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website, neem dan contact op met:
‘t Smaeck Instituut B.V.
info@smeersmaeck.nl